top of page
Svenska villor.png

Bergvärme Stockholm

Expertis – Trygghet – Effektivitet

Pålitlig och ekonomiskt hållbar uppvärmning året runt

Bergvärme är ett effektivt system som fungerar året runt och kan minska dina uppvärmningskostnader med upp till 80%. Med korrekt dimensionering kan bergvärme tillgodose alla dina värme- och varmvattenbehov i Stockholm, även för stora fastigheter. Dessutom kan systemet användas för kylning under sommaren. 

 

Bergvärmeanläggningar är pålitliga, men framför allt miljövänliga. Värmen kommer, som namnet antyder, från berggrunden. Den faktiska värmekällan är dock solen, som har värmt upp den översta delen av jordskorpan i miljontals år. Sverige är ledande inom installation av bergvärme, delvis tack vare att vårt landskap till stor del vilar på urberg som leder värme effektivt.

Klimio erbjuder ett omfattande sortiment av bergvärmepumpar från världsledande tillverkare, för att just du ska hitta rätt högkvalitativa produkter. Välj mellan Nibe, Bosch, Viessmann, Vaillant och Daikin.

Installera bergvärme i Stockholm – när är det lämpligt?

 

Bergvärme installeras med fördel av hus- och villaägare, då du gärna har tillgång till en trädgård att borra i. I Stockholmsområdet blir det därför attraktivt för dig som bor i bostadsområden som Nacka, Täby, Bromma, Sundbyberg o.s.v. 

 

Bergvärme är generellt sett lämpligt för hus med medelhögt till stort uppvärmningsbehov. Om du bor nära ett vattendrag som inte riskerar att frysa, kan sjövärme vara ett alternativt val. Om du har en stor gräsmatta med passande jord, kan jordvärme vara det mest kostnadseffektiva alternativet.

 

Några fördelar med bergvärme är att det inte kräver en stor tomt och att den ger konstant hög effekt året runt. Du behöver inte ha berg direkt under tomten, men är det djupt till berggrunden blir kostnaden för borrning högre. Till skillnad från utomhusluft håller berget en jämn temperatur året runt, som inte påverkas av årstiderna. En nackdel med bergvärme är att det är den dyraste typen av värmepump att installera. Den höga installationskostnaden kompenseras dock inom 3-7 år, tack vare de låga driftkostnaderna.

 

För alla vattenbaserade värmesystem, inklusive bergvärme, är det fördelaktigt om vattenburen värme redan är installerad i huset. Annars tillkommer installationskostnader för detta, vanligtvis mellan 130 000 och 170 000 kr efter ROT-avdrag.

Vad är priset för en installation av bergvärme i Stockholm?

 

Kostnaden för en totalentreprenad av bergvärme kan variera mellan 200 000 till 250 000 kr innan ROT-avdraget är applicerat. Priset fluktuerar beroende på diverse faktorer. Husets storlek, ditt specifika värmebehov, placeringen av energibrunnen och djupet till berggrunden avgör priset till stor del.

 

Som privatperson kan du dra nytta av ett ROT-avdrag på 30% av arbetskostnaden när du installerar eller byter ut värmepumpar. När det gäller bergvärme har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) i samarbete med Skatteverket skapat en schablon där arbetskostnaden utgör 35% av den totala entreprenadkostnaden. Mer information om hur ROT-avdraget beräknas kan du läsa här.

Hur mycket pengar kan bergvärme hjälpa dig att spara?

I jämförelse med direktverkande el kan bergvärme hjälpa dig att minska dina uppvärmningskostnader med upp till 80% på ett år. Den exakta besparingen varierar dock beroende på faktorer som din nuvarande uppvärmningslösning, ditt värmebehov, elpriset och värmepumpens effektivitet.

 

Med SCOP-värdet (Seasonal Coefficient of Performance) kan man mäta effekten för en värmepump under ett helt år. Har en pump exempelvis ett SCOP-värde på 4 genererar den över alla årstider fyra gånger mer energi än vad den förbrukar under ett år.

Exempel: De ekonomiska fördelarna med bergvärme

Låt oss anta att ett hus behöver ca 30.000 kWh för uppvärmning, med en elkostnad på 2 kr per kWh (inklusive elnätsavgifter och skatter). Med en elpanna skulle detta innebära en årlig uppvärmningskostnad på 60.000 kr.

 

Vid installation av en bergvärmepump med ett SCOP-värde på 4, skulle uppvärmningskostnaden sjunka till 15.000 kr per år, givet att elpriset och värmebehovet förblir konstant. Detta innebär en årlig besparing på 45.000 kr.

 

Om installationskostnaden efter ROT-avdraget är 200.000 kr, skulle investeringen i bergvärme betala sig själv efter drygt 4 år. Med en förväntad livslängd på värmepumpen om 20-25 år, skulle hushållet totalt sett göra en nettovinst på mellan 700.000-1.125.000 kr i dagens penningvärde.

 

För hus med direktverkande el krävs en omställning till ett vattenburet värmesystem. Vi uppskattar kostnaden för denna omställning till 130.000 kr efter ROT-avdraget för en genomsnittlig villa. I det här fallet skulle den totala kostnaden för övergången till bergvärme bli 330.000 kr, med en återbetalningstid på drygt 7 år.

 

Viktigt att notera är att från och med 3 juli 2023, finns ett nytt bidrag tillgängligt för hus som värms upp med el eller gas. Detta bidrag minskar installationskostnaden för värmepumpen med 30.000 kr.

Tar under en minut

IMG_1763.jpeg

Processen för att installera bergvärme

 

En fullständig installation av bergvärme tar mellan 2 och 4 dagar att genomföra: 1–2 dagar för att anlägga energibrunnen och ytterligare 1–2 dagar för att installera värmepumpen. Energibrunnen är ett borrhål, ofta mellan 100 och 220 meter djupt, där värmen extraheras. 

 

Inuti brunnen placeras en slinga av en kollektorslang fylld med ett frostskyddsmedel, kallad brinevätska. Denna vätska absorberar värme från berggrunden och pumpas upp till värmepumpen som finns i huset, ofta i källaren. Värmepumpen liknar till utseendet ett kylskåp och är samma typ av pump som används för både jordvärme och sjövärme.

Tre aspekter att tänka på när det gäller bergvärme

  • Värmepumpen, som oftast liknar ett kylskåp till utseendet, behöver en lämplig plats i hemmet. Populära val är tvättstugan, källaren eller ett förråd.

  • För att borra en energibrunn för bergvärme behövs kommunens tillstånd. Klimio hanterar gärna denna process åt dig. Det finns vissa regler att följa, till exempel måste det vara minst 20 m till närmaste energibrunn och minst 4 m till husets vägg. 

  • Kan din bostad i Stockholmsområdet bli utsatt för långvariga strömavbrott, är det klokt att överväga en kamin eller en pelletspanna. Eftersom värmepumpen behöver el för att producera värme vill du inte riskera att stå utan värme mitt i den iskalla vintern.

Tar under en minut.

Bergvärme Stockholm – det här ska du tänka på

Om du bor i Stockholm och överväger att installera bergvärme som uppvärmningssystem, finns det flera viktiga faktorer du bör ha i åtanke. Bergvärme är en populär och hållbar form av uppvärmning som är väldigt fördelaktig på många sätt. Men det finns vissa aspekter att tänka på innan du bestämmer dig för att installera bergvärme i ditt hem eller fastighet.


Klimatförhållanden

En av de främsta faktorerna att tänka på är Stockholms klimatförhållanden. I en stad där det kan bli mycket kallt under vintern och ganska varmt under sommaren, är bergvärme ett utmärkt val eftersom det fungerar bra i både höga och låga temperaturer. Det är dock viktigt att se över dina behov och klimatförhållanden tillsammans med en professionell installatör för att hitta den bästa lösningen för ditt specifika fall.


Tillstånd och tillgänglighet

Innan du installerar bergvärme i Stockholm är det viktigt att undersöka om du behöver något slags tillstånd eller godkännande från kommunen. Det kan också finnas vissa begränsningar vid bergvärmeinstallation i ditt område. Vi hjälper dig att undersöka detta innan vi börjar planera din installation. Dessutom är det viktigt att tänka på tillgängligheten för borrningen, eftersom den måste kunna nå ner till marken där du bor eller har din fastighet.


Kostnader och ekonomiska fördelar

Att installera bergvärme i Stockholm kan initialt vara en stor investering, men på lång sikt kan det spara dig mycket pengar på din elräkning. Det är också viktigt att undersöka om det finns några ekonomiska bidrag från staten eller kommunen för att installera bergvärme. I Stockholm kan du exempelvis via Boverket få bidrag för att installera bergvärme som uppfyller vissa krav. Det är också viktigt att ta hänsyn till drift- och underhållskostnader för att se till att du har en realistisk bild av den totala kostnaden för installationen.


Val av installatör

En annan viktig aspekt att tänka på är valet av en professionell och erfaren installatör. Det är viktigt att välja någon som har goda referenser, certifikat och garantier för att se till att din installation blir korrekt utförd och håller hög kvalitet. Kontrollera också att installatören följer alla gällande riktlinjer och regler för att undvika eventuella problem eller komplikationer i framtiden. Väljer du att anlita oss på Klimio så får du en kompetent och trygg installatör av bergvärme i Stockholm. Välkommen att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig till en miljövänlig och ekonomisk värmelösning. 
 

Tar under en minut.

bottom of page