top of page
IMG_1733.jpeg

Bergvärme

Spara upp till 80% av kostnaden för uppvärmning med världens mest effektiva uppvärmningssystem.

Stabil och billig värme året om​

Bergvärme fungerar bra året om och kan spara upp till 80% av dina uppvärmningskostnader. Rätt dimensionerat täcker bergvärme hela behovet av värme och varmvatten även för stora fastigheter. Under sommaren kan systemet dessutom användas för kylning. En bergvärmeanläggning är driftsäker och inte minst miljövänlig. Som namnet antyder hämtas värmen från berggrunden. Den verkliga värmekällan är solen, vilken under miljontals år värmt upp berggrunden. Sverige ligger långt fram när det gäller installation av bergvärme. Det beror bland annat på att vår mark till stor del vilar på urberg, vilket leder värme bra.
 

Vi erbjuder ett brett urval av bergvärmepumpar från de världsledande tillverkarna Nibe, Bosch, Viessmann, Vaillant och Daikin. På så sätt kan vi alltid hitta rätt kvalitetsprodukt för just dina behov.

Vad kostar bergvärme att installera?

 

En totalentreprenad för bergvärme kosta ligga mellan 200.000 och 250.000 kr före ROT-avdrag. Kostnaden varierar beroende på en rad olika faktorer, t.ex. hur stort huset är, vilket värmebehov du har, var energibrunnen placeras och hur långt ner det är till själva berggrunden.

Privatpersoner har rätt att dra av 30% av arbetskostnaden vid ROT-arbete (max 50 000 kr per ägare och år). Arbetskostnad för nyinstallation eller utbyte av värmepumpar är avdragsgillt. När det gäller ROT-avdrag för bergvärme har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) tillsammans med Skatteverket tagit fram en schablon för arbetskostnaden på 35% av den totala entreprenadkostnaden. Läs mer om hur ROT beräknas här.

Bergvärme ökar värdet på huset​

 

Även om bergvärme är relativt dyrt ska du också tänka på att det ökar värdet på huset. Faktum är att investeringen kan betala sig själv bara genom husets värdeökning.

 

Booli, SBAB:s bostadstjänst, gjorde för några år sedan en analys som visar att på riksnivå ökar värdet i snitt med 115.000 kr. Ökningarna varierar dock över landet. Högst ökningar finner man i Stockholms och Västmanlands län. I Stockholm kan värdet kan öka med uppåt 180.000 kr. Med dagens höga elpriser är sannolikt värdeökningen betydligt högre än så.

Hur mycket kan du spara med bergvärme?

Jämfört med direktverkande el kan du med bergvärme spara upp till 80% av uppvärmningskostnaden över ett år. Exakt hur stor besparingen blir beror på faktorer som t.ex. vad du har för uppvärmningslösning idag, ditt värmebehov, elpriset och värmepumpens verkningsgrad.

 

Verkningsgraden på årsbasis för en värmepump mäts med SCOP-värdet (Seasonal Coefficient of Performance). Om en pump har 4 i SCOP-värde betyder det att den sammantaget över ett helt års alla säsonger genererar 4 gånger mer energi än vad den förbrukar i el.

Exempel: Besparing med bergvärme

Vi kan ta som ett exempel ett hus med ett uppvärmningsbehov på  30.000 kWh, elpanna och en elkostnad på 2 kr per kWh (inkl. elnätsavgifter och skatter). Före installation av bergvärme skulle kostnaden för uppvärmning vara 60.000 kr per år.

Efter installation av en bergvärmepump med 4 i SCOP-värde skulle kostnaden, med oförändrat elpris och värmebehov, sjunka till 15.000 kr per år. Besparingen skulle alltså bli 45.000 kr per år, eller 3.750 kr per månad.

 

Med en installationskostnad på 200.000 kr efter ROT skulle bergvärme återbetala sig efter drygt 4 år. Med en uppskattad livslängd för pumpen på 20-25 år betyder det att hushållet skulle gå plus med mellan 700.000–1.125.000 kr i dagens penningvärde.

Skulle huset ha direktverkande el behövs även konvertering till ett vattenburet värmesystem. Vi kan uppskatta kostnaden för detta till 130.000 kr efter ROT för en genomsnittlig villa. Totalkostnaden för byte till bergvärme blir i det fallet 330.000 kr och återbetalningstiden drygt 7 år.

OBS: Sedan 3 juli 2023 finns ett nytt bidrag att söka för el- eller gasuppvärmda hus. Detta minskar kostnaden för installation av värmepump med 30.000 kr. Läs mer om bidraget här.

Tar under en minut

IMG_1763.jpeg

Hur installeras  bergvärme?

 

En komplett bergvärmeinstallation tar 2–4 dagar: 1–2 för anläggning av energibrunnen och 1–2 för installation av värmepumpen. Energibrunnen är det borrhål om ofta 100-220 meter ur vilket värmen ska hämtas. För att förhindra jordras ner i brunnen samt risken att ytvattnet förorenar grundvattnet är det nödvändigt med minst 6 m foderrör (sammansvetsade rör av stål) i brunnen. De behöver gå igenom hela jordlagret och minst 2 m ner i berggrunden.

 

I brunnen läggs en slinga kollektorslang fylld med en frostskyddsvätska, så kallad brinevätska, vilken leder värmen och har egenskapen att den inte fryser. Brinevätskan absorberar värme ur berggrunden och pumpas upp till värmepumpen som installeras inne i huset.

 

Själva värmepumpen ser ut ungefär som ett kylskåp och är samma typ av pump som används också för jordvärme eller sjövärme. Ur brinevätskan utvinner sedan värmepumpen värmen som används för uppvärmning av ditt hus och varmvattnet. Den nu nedkylda brinevätskan pumpas ner i energibrunnen igen för att åter värmas upp.

Hus med bergvärme

Vem passar bergvärme för?

Generellt kan man säga att bergvärme passar hus med medelstort till stort uppvärmningsbehov. Bor du i direkt anslutning till ett vattendrag som inte riskerar bottenfrysa kan dock sjövärme vara ett bra alternativ. Har du istället en relativt stor gräsmatta med lämplig jordmån kan jordvärme vara det mest ekonomiska.

 

Som för andra vattenbaserade värmesystem är det en stor fördel att redan ha vattenburen värme installerad i huset för att bergvärme ska lämpa sig. Annars tillkommer kostnaden för att installera även detta, ofta mellan 130.000 till 170.000 kr efter ROT.

Fördelar med bergvärme är att den inte kräver en stor tomt och att effekten är hög under hela året. Du behöver inte ha berg dagen på tomten men är det långt ned till berg blir kostnaden för borrning högre. Till skillnad från utomhusluften håller berget en jämnare temperatur över året vilket är en fördel för värmepumpens drift och för energibesparingen, jämfört med t.ex. luft-luft eller luft-vattenvärmepump.

En nackdel är att bergvärme är den dyraste typen av värmepumplösning att installera. Den högre kostnaden brukar löna sig i längden och investeringen återbetalar sig idag ofta inom cirka 3–6 år, givet den lägre driftskostnaden. Om du tar ett lån med fördelaktiga villkor, t.ex. på huset, kommer du att märka besparingen i plånboken redan första månaden efter installation.

 

4 saker att tänka på med bergvärme

 

Det finns några saker du bör ha i åtanke när du skaffar bergvärme:

  • Tillstånd från kommunen krävs för att borra energibrunnen för bergvärme. Det är något Klimio tar hand om för din räkning. Det finns lite olika regler att ta hänsyn till. Det måste t.ex. vara minst 20 m till en angränsande energibrunn och minst 4 m till husvägg. Även sjövärme och jordvärme kräver tillstånd, medan frånluftvärme och luft-vattenvärme inte gör det.

  • Du behöver en bra plats att placera värmepumpen. Den ser oftast ut ungefär som ett kylskåp och de flesta väljer att placera den i t.ex. tvättstuga, källare eller förråd.

  • Bergvärme kan också användas för att kyla huset under varma sommardagar med så kallad frikyla (kallas ibland även naturkyla eller komfortkyla). Om du önskar den möjligheten kan det krävas att du kompletterar värmepumpen med en kyltillsats.

  • Om du bor i ett område som ibland drabbas av längre strömavbrott kan du överväga att komplettera värmepumpen med en alternativ uppvärmningslösning, t.ex. en kamin eller pelletspanna. Värmepumpen kräver el för att kunna generera värme och tanken på att bli utan värme mitt i smällkalla vintern är kanske inte så lockande.

Tar under en minut.

Vanliga frågor om bergvärme

Vilka fördelar finns med bergvärme?
Hur stor yta behöver man för bergvärme?
Vilken typ av berggrund fungerar bäst?
Behöver man tillstånd för att installera bergvärme?
Hur lång livslängd har ett bergvärmesystem?
Kan man kombinera bergvärme med andra uppvärmningsformer?
Vad kostar det att installera bergvärme?
Kan jag få stöd eller bidrag för att installera bergvärme?

Installation av bergvärme – viktig information att tänka på

 

Bergvärme är en populär och miljövänlig energikälla som kan användas för att värma upp ditt hem. Det fungerar genom att utnyttja den naturliga värmen i marken, vilket gör det till ett hållbart alternativ för uppvärmning. 

 

Dimensioneringen av bergvärmesystemet är också avgörande för dess effektivitet och livslängd. Det är viktigt att välja rätt storlek på systemet för att matcha ditt hems behov av uppvärmning. En felaktig dimensionering kan leda till överdrivet slitage på utrustningen och därmed ökade underhållskostnader och kortare livslängd.

Kontrollera dina markförhållanden

Markförhållandena är en annan viktig faktor att tänka på vid installation av bergvärme. Om berget är för mjukt eller grundvattenflöden dåliga kan det påverka effektiviteten hos värmepumpen och medföra extra kostnader för markarbetet. En undersökning av markförhållandena bör alltid göras innan installationen för att säkerställa en optimal placering och effektivitet.

Bergvärme är beroende av ett stabilt och tillförlitligt elsystem för att fungera. Det är viktigt att se över ditt elsystem och eventuellt göra uppgraderingar innan installationen av bergvärme påbörjas. Det hjälper vi dig att identifiera under vår besiktning.

Att välja rätt installatör är avgörande för att få en korrekt och säker installation av bergvärme. Om du anlitar oss för att installera bergvärme får du hjälp av kunniga proffs som ser till att allt blir korrekt utfört.

Tar under en minut.

bottom of page