top of page
Montering av luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepump

Värm ditt hus och varmvatten med hjälp av uteluften – ekonomiskt och miljövänligt

 

Vad kostar en luft-vattenvärmepump?

Totalkostnaden för att installera en luft-vattenvärmepump ligger idag ofta mellan 130.000–170.000 kr före ROT. Priset kan skilja beroende på värmepumpens effekt, installation och fabrikat. En energikonsult från Klimio hjälper dig att både hitta den bästa lösningen för dina behov och säkerställa att installationen blir optimal för besparing och komfort. Enligt de flesta tillverkare är livslängden för luft-vattenvärmepumpar mellan 15 och 20 år.

Privatpersoner har rätt att dra av 30 % av arbetskostnaden vid ROT-arbete (max 50.000 kr per ägare och år). Arbetskostnad för nyinstallation eller utbyte av värmepumpar är avdragsgillt. När det gäller ROT-avdrag för luft-vattenvärme har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) tillsammans med Skatteverket tagit fram en schablon för arbetskostnaden vilken är 30 % av den totala entreprenadkostnaden för luftvärmepumpar (som luft-luft, luft-vatten och frånluftsvärmepumpar. Läs mer om ROT-avdrag här.

Exempel: Kostnad för luft-vattenvärmepump

Kostnad för totalentreprenad luft-vatten:      150.000 kr

Schablon arbetskostnad (30 % av total):          45.000 kr

ROT-avdrag (30 % av arbetskostnad):               13.500 kr

Din kostnad efter ROT:                                        136.500 kr

OBS: Sedan 3 juli 2023 finns ett nytt bidrag att söka för el- eller gasuppvärmda hus. Detta minskar kostnaden för installation av värmepump med 30.000 kr. Läs mer om bidraget här.

Tar under en minut

 Hur mycket kan du spara med luft-vatten?

 

Tillverkare av luft-vattenvärmepumpar menar att de kan spara dig upp till mellan 70–80% av din uppvärmningskostnad. Hur mycket besparingen blir i praktiken beror dock på faktorer som vad du har för uppvärmningssystem idag, vad din förbrukning är och var i landet du bor. En normal besparing för en genomsnittlig svensk villa ligger på mellan 60–70% av förbrukningen.

För att få en bättre uppskattning kring vad just du kan spara, använd vårt formulär för att komma i kontakt med en av våra energikonsulter. De kan hjälpa dig räkna på det utifrån dina unika förutsättningar.

Exempel:  Besparing med luft-vattenvärme

Vi kan ta som ett exempel ett hus med ett uppvärmningsbehov på 25 000 kWh, elpanna och en elkostnad på 2 kr per kWh (inkl. elnätsavgifter och skatter). Före installation av luftvärme skulle kostnaden för uppvärmning vara 50.000 kr per år.

Efter installation av en luft-vattenvärmepump som sparar 65% av ditt uppvärmningsbehov skulle kostnaden, med oförändrat elpris och värmebehov, sjunka till 17.500 kr per år.

 

Besparingen skulle alltså bli 32.500 kr per år, eller ca 2.700 kr per månad. Om vi antar en totalkostnad för installationen på 136.500 kr efter ROT skulle du gå plus efter drygt 4 år. Med en uppskattad livslängd för pumpen på 15 år betyder det att hushållet över den tiden skulle gå plus med runt 351.000 kr.

Skulle huset ha direktverkande el behövs även konvertering till ett vattenburet värmesystem. Vi kan uppskatta kostnaden för detta till 120.000 kr efter ROT för en genomsnittlig villa. Det tar totalkostnaden till 256.500 kr och återbetalningstiden till knappt 8 år.

 
OBS: Sedan 3 juli 2023 finns ett nytt bidrag att söka för el- eller gasuppvärmda hus. Detta minskar kostnaden för installation av värmepump med 30.000 kr. Läs mer om bidraget här.

 

När passar en luft-vattenvärmepump?

Först och främst är det en stor fördel om du redan har ett vattenburet värmesystem installerat. Har du inte det kommer du att behöva installera det först. Det är oftast inget stort problem i sig men kommer med en extra kostnad. Du kan uppskatta din kostnad genom att räkna med 10-12.000 kr per radiator i huset.

 

Medan vätska-vattenvärmepumpar (som berg-, jord- och sjövärme)​ lämpar sig väl för hus med stort uppvärmningsbehov och luft-luftvärmepumpar passar bäst för små hus eller som komplement, passar luft-vattenvärme det lilla eller medelstora huset. Generellt kan sägas att uppvärmningsbehovet bör vara max runt 25.000 kWh per år.

En annan faktor att tänka på är var huset är beläget. Moderna luft-vattenvärmepumpar kan fungera ända ner till -25 grader, men i praktiken spelar uteluftens temperatur roll för effektiva och lönsamma de blir. Som bäst fungerar värmepumparna i temperaturer ner till nollstrecket. För ett medelstort hus i nordligaste Sverige kan därför bergvärme vara ett bättre alternativ. Detta kan du rådfråga din energikonsult om.

Om förutsättningarna på din tomt varken lämpar sig för berg-, jord- eller sjövärme kan luft-vatten vara ett riktigt bra alternativ. Det gäller även om du ogärna gör åverkan på din tomt eller om du helt enkelt inte orkar vänta på tillstånd från kommunen. Framförallt i Stockholmsområdet tycks långa handläggningstider leda till att allt fler väljer luft-vattenvärme.

 

Rätt dimensionering är A och O

Den viktigaste faktorn som styr hur stor värmepump du behöver är husets storlek. Med luft-vattenvärmepump är det viktigt att den dimensioneras så bra som möjligt utifrån dina behov. Vid fel dimensionering blir uppvärmningskostnaden högre än den behöver och kalkylen för din investering sämre.

Värmepumpen har en inbyggd elpatron som kan hjälpa till att generera värme när det är för kallt ute. Vid en optimal dimensionering ska elpatronen bara behöva rycka in de dagar på året som temperaturen är lägre än vad värmepumpen klarar av, ofta vid ca 20 minusgrader. De dagarna blir visserligen uppvärmningskostnaden högre men det vägs upp av att kostnaden under resten av året hålls på en så låg nivå. Det gäller alltså att hitta rätt balans mellan en låg generell energiförbrukning för värmepumpen och minimering av antal dagar med elpatron.

En energikonsult från Klimio kommer att hjälpa dig under processen för att se till att du får exakt rätt dimensionering. Använd vårt formulär för att enkelt ta kontakt.

 

Två saker att tänka på med luft-vattenvärme

 

Det finns ett par saker du bör tänka på när du skaffar luft-vattenvärme. På Klimio hjälper vi dig med båda punkterna:

  • Utedelen kan generera en del ljud, särskilt vintertid när den arbetar som hårdast. Tillverkarna har lyckats reducera ljudnivån över åren men du bör tillsammans med installatören planera noga var utedelen placeras så att den inte riskerar störa grannar eller din nattsömn.
     

  • I luft-vattenvärmepumpens utedel skapas mycket vatten när temperaturen sjunker. Tänk på lämplig dränering så att inte vattnet rinner ner i grunden och orsakar skador när det fryser till is.

Tar under en minut.

Vanliga frågor om luft-vattenvärmepump

Hur fungerar en luft-vattenvärmepump?
Kan jag värma en pool med värmepump?
Behöver jag vintersäkra min luft-vattenvärmepump?
Hur förbereder jag marken inför installation?
Vilken typ av värmepump ska jag välja?
Hur mycket kan jag spara på att byta till en luft-vattenvärmepump?
Vad gör jag om det är något fel på min pump?
Hur lång livslängd har en luft-vattenvärmepump?

Så håller du din luft-vattenvärmepump effektiv

 

En vattenpump utsätts för en hel del slitage, inte minst när det är kallt, blåsigt och mycket nederbörd utomhus. Men det finns en del knep som gör att du kan hålla din luft-vattenvärmepump i form. Genom att avsätta några extra minuter då och då för rengöring kan du spara på värmen samtidigt som du ökar pumpens livslängd. 

 

En åtgärd som kan göra att din värmepump inte tappar prestanda är att kontrollera så att det inte har fastnat något i pumpens utedel. Vanligt är att det fastnar löv, grenar och annat skräp. Rengör både främre och bakre galler och se till så att det inte finns något som blockerar luftvägen. Det är viktigt att du stänger av pumpen innan du rengör pumpen. Några vassa föremål bör du inte heller använda när pumpen lagas, då riskerar den att ta skada.

Så gör du på vintern

Är det minusgrader, snö eller is där din pump är installerad? Se då till att hålla taket ovanför värmepumpen fri från istappar och stora mängder. Om det trillar ner från taket finns risken pumpen tar skada.
 

Sist men inte minst är det viktigt att leda bort eventuellt vatten från husgrunden för att undvika fuktskador. Kondensvatten kan ibland även frysa till is ute i trädgården och bilda en isgata där det finns risk för halkolyckor.

Tar under en minut.

bottom of page