Om klimio

Vi hjälper våra kunder att minska sina energikostnader, samtidigt som vi minskar utsläpp av växthusgaser. På så sätt stödjer vi kampen mot klimatförändringarna.
 

Varför startades Klimio?

 

I Europa står idag byggnader för 40% av utsläppen av växthusgaser. Hela 64% av detta kommer från värme och kyla – i Norden snarare runt 80%.

 

Teknologi för att drastiskt minska vår förbrukning och klimatpåverkan finns tillgänglig sedan 80-talet: värmepumpar. Trots det har ännu bara runt 6% av byggnaderna i Europa utrustats.

 

Inom EU är målsättningen att minska utsläppen med mer än hälften till 2030. Strategin innebär att uppskattningsvis 100 miljoner nya värmepumpar kommer att behövas under perioden.

 

De möjliga energibesparingarna vi kan nå genom optimering av hushållens energi är så stora att detta kommer vara helt centralt.

Byggnader står för 40% av utsläpp.
Klimios VD, Johan Lind

Mot full grön omställning av Europas hem

Klimio ska vara den holistiska leverantören av förnybara energilösningar i Europa som erbjuder det enklaste sättet att ställa om till en förnybar, effektiv och billig energilösning.

Vår vision är att hem som inte är en belastning på energisystemet, utan en del av lösningen.

    — Johan Lind, VD

FAQ

Klimio är en trygg partner
 

En trygg partner

Att köpa och installera en ny värmepump är ofta ett stort beslut för dig som kund. Att du som kund ska känna dig trygg är a och o för oss.

Klimio medlemmar i SKVP

Medlemmar i SKVP

Som medlemmar i Svenska Kyl- & Värmepumpföreningen följer deras etiska regler. Det är en extra trygghet för dig som kund och innebär bland annat att vi och våra underleverantörer förbinder oss till att alltid:

  • Följa gällande lagar och förordningar

  • Inneha de företagscertifikat och andra tillstånd som krävs

  • Använda certifierad arbetskraft för det arbete vi utför

  • Ha en gällande försäkring som täcker det arbete vi utför

Klimio garanterar korrekt rotavdrag

ROT-garanti

Vi skyddar dig som kund genom att garantera en korrekt uträkning av ROT-avdrag.

Det händer tyvärr att företag använder ROT-avdraget på ett bedrägligt sätt. Genom att fuska med fördelningen mellan material- och arbetskostnad kan de sänka slutkostnaden för kunden.

Det är viktigt att förstå att detta är  straffbart och kan leda till att även du som beställare hålls ansvarig.

Läs mer om ROT-avdrag här.

24h värmegaranti.png

24-timmars värmegaranti

Med en värmepump installerad av oss kan du vara lugn. Vid ett driftsstopp som orsakats av fel på värmepumpen garanterar vi att du får värme i huset igen inom 24 timmar.

Garantin gäller vinterhalvåret (oktober till mars) under hela den ordinarie garantitiden för den aktuella värmepumpen. Garantin gäller värmepumpar som producerar både värme och varmvatten, dvs inte luft-luftvärmepumpar.

Tar under en minut.
Du blir inte bunden till något.
 

FAQ