top of page

Om Klimio

Vi hjälper våra kunder att minska sina energikostnader, samtidigt som vi minskar utsläpp av växthusgaser. På så sätt stödjer vi kampen mot klimatförändringarna.
 

Den grönaste energin är den vi inte använder

 

I Europa står idag byggnader för 40% av utsläppen av växthusgaser. Hela 64% av detta kommer från värme och kyla – i Norden snarare runt 80%.

 

Teknologi för att drastiskt minska vår förbrukning och klimatpåverkan finns brett tillgänglig sedan 80-talet: värmepumpar. Trots det har ännu bara runt 6% av byggnaderna i Europa utrustats.

 

Inom EU är målsättningen att minska utsläppen med mer än hälften till 2030. Strategin innebär att uppskattningsvis 100 miljoner nya värmepumpar kommer att behövas under perioden.

 

De möjliga energibesparingarna vi kan nå genom optimering av hushållens energi är så stora att detta kommer vara helt centralt.

Nuclear powerplant in Belgium_edited.jpg
DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC 2.png

Mot full grön omställning av Europas hem


Klimio ska vara den leverantör av förnybara energilösningar i Europa som erbjuder det enklaste sättet att ställa om till en förnybar, effektiv och billig energilösning.

Vår vision är att hem inte ska vara en belastning i energiomställningen, utan en del av lösningen.

FAQ

Klimio är en trygg partner
Trygghet

En trygg partner

Att köpa och installera en ny värmepump är ett viktigt beslut för dig som kund. Det är viktigt att du kan känna dig trygg hela vägen.

Medlemmar i SKVP

 

Som medlemmar i Svenska Kyl- & Värmepumpföreningen följer vi deras etiska regler. Det är en extra trygghet för dig som kund och innebär bland annat att vi och våra underleverantörer förbinder oss till att alltid:

 • Följa gällande lagar och förordningar

 • Inneha de företagscertifikat och andra tillstånd som krävs

 • Använda certifierad arbetskraft för det arbete vi utför

 • Ha en gällande försäkring som täcker det arbete vi utför. Klimio är entreprenad- och ansvarsförsäkrade genom Gjensidige Försäkring)

SKVP-Medlem_Farg.png
UC_guldsigill.png

Högsta kreditvärdighet​

 

Klimio AB har försetts med UC:s Guldsigill som baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag. Det är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.


Guldsigillet betyder att Klimio har Riskklass 5, den högsta möjliga kreditvärdigheten. Detta visar att Klimio är en stabil och trygg samarbetspartner.

Du kan läsa mer om UC:s riskklasser här

ROT-garanti

 

Vi skyddar dig som kund genom att garantera en korrekt uträkning av ROT-avdrag.

Det händer tyvärr ibland att företag använder ROT-avdraget på ett felaktigt sätt. Genom att fuska med fördelningen mellan material- och arbetskostnad kan de sänka slutkostnaden för kunden.

Det är viktigt att vara medveten om att detta är straffbart och kan leda till att även du som beställare hålls ansvarig.

Läs mer om ROT-avdrag i vår FAQ nedan.

Rot-Farg.png

Tar under en minut

FAQ

Vanliga frågor

 • Kan jag får rotavdrag?
  Som privat fastighetsägare, ja. Sedan 2009 kan rotavdrag göras på arbetskostnaden vid installation av värmepumpar. För att göra uträkningen enklare för alla parter tillåter Skatteverket en förmånlig schablonberäkning av arbetskostnaden. För nybyggnation (hus yngre än 5 år) finns dessvärre inte möjlighet till rotavdrag. Läs mer om vad som gäller i artikeln om rotavdrag.
 • Hur fungerar det med finansiering av köp?
  I samarbete med Svea Bank AB erbjuder Klimio förmånlig finansiering av ditt värmepumpköp. Du kan låna upp till 150 000 kr och dela upp din betalning över upp till hela 144 månader. Fast ränta per 13/9 2022: 4,95% Uppläggningsavgift: 495 kr Administrationsavgift: 45 kr Månadskostnad vid 72 månaders avbetalning: 2 458 kr Månadskostnad vid 144 månaders avbetalning: 1 429 kr Ansökan tar mindre än 1 minut och görs här: Ansök om värmepumplån Det finns även möjlighet att söka finansiering genom våra partners NIBE, Bosch, Daikin och Vaillant. Där har du har möjlighet att låna upp till 100% av värmepumpköpet. NIBE – energilån via Danske Bank Bosch – energilån via Swedbank Daikin –energilån via Wasa Kredit Vaillant – energilån via Ecster/Handelsbanken
 • Vad får jag för garantier?
  Garantin för en värmepump kan se lite olika ut beroende på vilket märke du väljer. De märken vi samarbetar med ger minst 3 års garanti på sina värmepumpar vilket ofta kombineras med en trygghetsförsäkring för förlängt skydd. Försäkringen går i sin tur att förlänga allteftersom. Premien kan förändras över tid, i takt med att värmepumpen åldras.
 • Varför blir elementet inte varmt?
  Det kan finnas flera anledningar till att någon av dina radiatorer inte blir varm efter att en ny värmepump installerats. Det absolut vanligaste är att du har luft i systemet som hindrar varmvattnet från att distribueras som det ska. Det är normalt att det samlas luft någonstans efter att systemet fyllts på med nytt friskt vatten. Problemet kan åtgärdas genom att lufta systemet (se "Hur luftar jag mitt värmesystem?" i FAQ). Om du trots ordentlig luftning av systemet fortfarande upplever problem kan andra möjliga orsaker vara: Defekt radiator: Om själva radiatorn är defekt kan den kanske inte värmas upp även om värmepumpen fungerar som den ska. I detta fall kan det bli nödvändigt byta ut radiatorn. Otillräckligt värmeflöde: Om värmepumpen inte producerar tillräckligt med värme kan det hända att radiatorerna inte kan värmas upp ordentligt. Det kan bero på fel i värmepumpen eller felaktig dimensionering av systemet. Kontakta oss på support@klimio.com om du luftat enligt instruktionerna och fortfarande upplever problem.
 • Hur luftar jag mina element?
  Ett vanligt tecken på att element innehåller luft är skramlande och susande ljud. De kan även kännas varma längst ner och kalla längst upp eller att bara varma på ena sidan. Då är det läge att lufta elementen. Om systemet nyligen fyllts på med friskt, syresatt vatten, t.ex. vid en värmepumpsinstallation, kan du behöva lufta flera gånger med någon veckas mellanrum. Förberedelser Plocka fram en elementnyckel, en skål att fånga upp vatten med och en trasa för att torka av efteråt Stäng av cirkulationspumpen/värmepumpen så att luften inte pumpas runt i värmesystemet Vänta 30-60 minuter tills elementen har svalnat så att du inte bränner dig på vatten eller ånga Luftning Om du har fler än en våning, börja med elementen på den understa våningen och jobba dig uppåt i huset. Själva avluftningen sitter oftast på elements ovansida och på motsatt sida från termostaten. Det ser ut som ett runt hål med en liten fyrkant i mitten Placera elementnyckeln i avluftningen. Vrid den långsamt motsols. Ett kvarts till ett halvt varv brukar räcka. Du bör antingen höra ett svagt väsande ljud. Fortsätt lufta tills det kommer vatten. I början kommer vattnet vara blandat med luft När det kommer stadigt med vatten som inte är blandat med luft kan du stänga avluftningen. Säkerställ att den är helt stängd och att det inte droppar vatten Upprepa steg 2 och 3 för alla element Avslutning Starta cirkulationspumpen. Beroende på hur mycket luft som fanns i dina element har även trycket sjunkit i värmesystemet. Exakt hur mycket du ska nå upp i varierar och beror på hur ditt system är utformat, men en bra utgångspunkt är 1,5 bar Det tar tid innan värmen kommer igång. Avvakta därför några timmar innan du känner på element för att avgöra om det har gett önskad effekt
bottom of page