top of page

Om Klimio

Vi hjälper våra kunder att minska sina energikostnader, samtidigt som vi minskar utsläpp av växthusgaser. På så sätt stödjer vi kampen mot klimatförändringarna.
 

Den grönaste energin är den vi inte använder

 

I Europa står idag uppvärmning av småhus för hela 10% av de totala utsläppen av växthusgaser. Men i Sverige är den siffran nere på 1%.

 

En stor del av förklaringen ligger i att svenska hus oftast är utrustade med värmepumpar, vilka kan minska behovet av energi till uppvärmning med upp till 80%. Teknologin är bevisad och har funnits brett tillgänglig sedan 80-talet. Trots det har ännu bara runt 6% av byggnaderna i Europa utrustats.

 

Inom EU är målsättningen att minska utsläppen med mer än hälften till 2030. Strategin innebär i praktiken att runt 100 miljoner nya värmepumpar kommer att behöva installeras under perioden.

 

De möjliga energibesparingarna vi kan nå genom optimering av hushållens uppvärmning är så stora att detta kommer vara helt centralt.

Nuclear powerplant in Belgium_edited.jpg
DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC 2.png

Mot full grön omställning av Europas hem


Klimio ska vara den leverantör av förnybara energilösningar i Europa som erbjuder det enklaste sättet att ställa om till en förnybar, effektiv och billig energilösning.

Vår vision är att hem inte ska vara en belastning i energiomställningen, utan en del av lösningen.

FAQ

Klimio är en trygg partner
Trygghet

En trygg partner

Att köpa och installera en ny värmepump är ett viktigt beslut för dig som kund. Det är viktigt att du kan känna dig trygg hela vägen.

Medlemmar i SKVP

 

Som medlemmar i Svenska Kyl- & Värmepumpföreningen följer vi deras etiska regler. Det är en extra trygghet för dig som kund och innebär bland annat att vi och våra underleverantörer förbinder oss till att alltid:

  • Följa gällande lagar och förordningar

  • Inneha de företagscertifikat och andra tillstånd som krävs

  • Använda certifierad arbetskraft för det arbete vi utför

  • Ha en gällande försäkring som täcker det arbete vi utför. Klimio är entreprenad- och ansvarsförsäkrade genom Gjensidige Försäkring)

SKVP-Medlem_Farg.png
UC_guldsigill.png

Högsta kreditvärdighet​

 

Klimio AB har försetts med UC:s Guldsigill som baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag. Det är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.


Guldsigillet betyder att Klimio har Riskklass 5, den högsta möjliga kreditvärdigheten. Detta visar att Klimio är en stabil och trygg samarbetspartner.

Du kan läsa mer om UC:s riskklasser här

ROT-garanti

 

Vi skyddar dig som kund genom att garantera en korrekt uträkning av ROT-avdrag.

Det händer tyvärr ibland att företag använder ROT-avdraget på ett felaktigt sätt. Genom att fuska med fördelningen mellan material- och arbetskostnad kan de sänka slutkostnaden för kunden.

Det är viktigt att vara medveten om att detta är straffbart och kan leda till att även du som beställare hålls ansvarig.

Läs mer om ROT-avdrag i vår FAQ nedan.

Rot-Farg.png

Tar under en minut

bottom of page