top of page

Kan jag få ROT-avdrag för värmepump?

Kort svar, ja. Om du äger ett hus, fritidshus eller en bostadsrätt kan du göra avdrag på arbetskostnaden vid installation av värmepumpar. Generellt innebär ROT-avdraget en möjlighet att dra av 30% av arbetskostnaden. Som mest kan du utnyttja 50 000 kr per ägare och år. Detta räknas dock tillsammans med avdraget för hushållsnära tjänster (RUT).


För att göra hanteringen enklare för alla parter har branschorganisationen SKVP och Skatteverket gemensamt tagit fram en schablonberäkning av arbetskostnaden för värmepumpar.

För vätska-vattenvärmepumpar (berg-, jord-, sjö och grundvattenvärmepumpar) är schablonen för arbetskostnaden 35% av den totala entreprenadkostnaden. För luftvärmepumpar (luft-vatten, luft-luft och frånluft) gäller istället 30%.

I praktiken innebär schablonerna att 10,5% av det totala beloppet kan dras av vid vätska-vatteninstallationer och 9% vid luftvärmeinstallationer. Du som kund behöver dock inte tänka på själva uträkningen eller redovisningen av ROT. Det hanterar vi på Klimio.

Sedan 2020 har Skatteverket klargjort att schablonerna kan användas även vid utbytesinstallationer. Läs mer om ROT-avdrag för värmepumpar på branschorganisationens SKVP:s hemsida.


Övriga begränsningar i ROT-avdraget

Som grundregel gäller ROT-avdraget bara för arbetskostnaden, inte för maskinkostnad. Det finns en del ytterligare begränsningar som är bra att känna till.


ROT-avdrag kan inte användas:

  • Vid nybyggnation eller om huset är nyare än 5 år

  • Vid service på maskiner och inventarier

  • För förberedande arbete och resekostnader

  • Om du fått försäkringsersättning för ROT-arbete – såvida det inte tydligt framgår att ersättningen avser material kan du få avdrag för arbetet

  • I kombination med andra bidrag

  • För arbete utfört utanför din fastighet (tomt). Detta är viktigt att tänka på särskilt vid anläggning av jord- eller sjövärme

Comentários


bottom of page