top of page
Wrenches

Problem med värmepumpen?

Vi hjälper dig.

Har du en värmepump från Klimio med vårt serviceavtal Bekymmersfritt ägande har du tillgång till vår värmepumpsjour. Den står redo att hjälpa dig varje dag, året runt.

Innan du ringer, ta en titt i vår guide till självhjälp.

 

De flesta driftstörningar kan avhjälpas med hjälp av våra guider eller stöd via mail eller telefon. Om det krävs skickar vi ut en tekniker för felsökning och åtgärd.

1

Felanmälan

Innan du gör en felanmälan, se först om du hittar lösningen i guiden nedan.
Lyckas du inte komma tillrätta med problemet, använd formuläret längst ner för att göra en felanmälan. Vår servicekoordinator kontaktar dig för felsökning.

2

Avhjälpande

I de flesta fall kan problemet avhjälpas på distans. Vid behov skickar vi dock ut en tekniker för åtgärd.

Om den nödvändiga åtgärden bedöms bli mer omfattande, rådgör vi med dig först.

Akut problem?

Om ditt hus helt saknar värme och eller varmvatten ring 010-300 17 70 och klicka dig vidare till jouren. 
Om problemet konstateras vara akut kan vi oftast hjälpa dig samma dag.
FAQ

Vanliga problem

Innan du gör en felanmälan, se först om du kan diagnostisera och avhjälpa på egen hand med hjälp av guiden nedan. Använd gärna sökfunktionen.
  • Varför blir elementet inte varmt?
    Det kan finnas flera anledningar till att någon av dina radiatorer inte blir varm efter att en ny värmepump installerats. Det absolut vanligaste är att du har luft i systemet som hindrar varmvattnet från att distribueras som det ska. Det är normalt att det samlas luft någonstans efter att systemet fyllts på med nytt friskt vatten. Problemet kan åtgärdas genom att lufta systemet (se "Hur luftar jag mitt värmesystem?" i FAQ). Om du trots ordentlig luftning av systemet fortfarande upplever problem kan andra möjliga orsaker vara: Defekt radiator: Om själva radiatorn är defekt kan den kanske inte värmas upp även om värmepumpen fungerar som den ska. I detta fall kan det bli nödvändigt byta ut radiatorn. Otillräckligt värmeflöde: Om värmepumpen inte producerar tillräckligt med värme kan det hända att radiatorerna inte kan värmas upp ordentligt. Det kan bero på fel i värmepumpen eller felaktig dimensionering av systemet. Kontakta oss på support@klimio.com om du luftat enligt instruktionerna och fortfarande upplever problem.
  • Hur luftar jag mina element?
    Ett vanligt tecken på att element innehåller luft är skramlande och susande ljud. De kan även kännas varma längst ner och kalla längst upp eller att bara varma på ena sidan. Då är det läge att lufta elementen. Om systemet nyligen fyllts på med friskt, syresatt vatten, t.ex. vid en värmepumpsinstallation, kan du behöva lufta flera gånger med någon veckas mellanrum. Förberedelser Plocka fram en elementnyckel, en skål att fånga upp vatten med och en trasa för att torka av efteråt Stäng av cirkulationspumpen/värmepumpen så att luften inte pumpas runt i värmesystemet Vänta 30-60 minuter tills elementen har svalnat så att du inte bränner dig på vatten eller ånga Luftning Om du har fler än en våning, börja med elementen på den understa våningen och jobba dig uppåt i huset. Själva avluftningen sitter oftast på elements ovansida och på motsatt sida från termostaten. Det ser ut som ett runt hål med en liten fyrkant i mitten Placera elementnyckeln i avluftningen. Vrid den långsamt motsols. Ett kvarts till ett halvt varv brukar räcka. Du bör antingen höra ett svagt väsande ljud. Fortsätt lufta tills det kommer vatten. I början kommer vattnet vara blandat med luft När det kommer stadigt med vatten som inte är blandat med luft kan du stänga avluftningen. Säkerställ att den är helt stängd och att det inte droppar vatten Upprepa steg 2 och 3 för alla element Avslutning Starta cirkulationspumpen. Beroende på hur mycket luft som fanns i dina element har även trycket sjunkit i värmesystemet. Exakt hur mycket du ska nå upp i varierar och beror på hur ditt system är utformat, men en bra utgångspunkt är 1,5 bar Det tar tid innan värmen kommer igång. Avvakta därför några timmar innan du känner på element för att avgöra om det har gett önskad effekt

Felanmälan

Tack för din kontakt! Vi hör av oss inom kort.

Felanmälan
bottom of page