top of page
Familj njuter av behagligt inomhusklimat

Frånluftsvärme

Värm ditt hus och varmvatten med hjälp av luften i ditt hem.

Återvinner värmen i ditt hem​

 

En frånluftsvärmepump är en typ av luftvärmepump som tar tillvara på den varma luft som redan finns i huset och som annars skulle ha ventilerats ut. Det är ekonomiskt såväl som miljövänligt. Systemet ger dig både värme och tappvarmvatten. Installationen är enkel jämfört med t.ex. bergvärme och det krävs inga ingrepp på din tomt.

Hur fungerar frånluftsvärme?​

 

Principen för en frånluftsvärmepump är i grunden enkel. Enkelt beskrivet suger en fläkt den varma ventilationsluften ur våtutrymmen i ditt hem. Det skapar ett lätt undertryck som gör att luft också från resten av hemmet sugs dit. Undertrycket gör även att ny uteluft sugs in genom ytterväggarnas ventiler vilket gör att hela hemmet ventileras. Den uppvärmda luften som sugits ut ur våtutrymmen leds genom ventilationskanalerna till värmepumpen. Värmepumpen återvinner i sin tur värmeenergin i luften för uppvärmning av huset och tappvarmvatten. Den nedkylda rumsluften släpps till slut ut ur huset.

När passar frånluftsvärme​

 

Generellt kan man säga att frånluftsvärme är en bra lösning för energieffektiva hus med ett relativt lågt uppvärmningsbehov. En fördel med frånluftsvärmepump är att man får effektiv ventilation av huset på köpet. Inomhusluften blir behaglig och det behövs inte någon separat ventilationsfläkt.

Det finns dock vissa grundläggande förutsättningar som behöver finnas på plats när frånluftsvärme ska installeras: 

  1. Ett vattenburet värmesystem

  2. Fönster- och/eller väggventiler för friskluftsintag, alternativt ett kanalsystem för tilluft

  3. Ventilationskanaler på plats från alla våtrum och köket, samt separat kanal för köksfläkten

 

Tar under en minut

bottom of page