top of page
Familj njuter av behagligt inomhusklimat

Frånluftsvärmepump

Värm ditt hus och varmvatten med hjälp av luften i ditt hem.

Återvinner värmen i ditt hem​

 

En frånluftsvärmepump är en typ av luftvärmepump som tar tillvara på den varma luft som redan finns i huset och som annars skulle ha ventilerats ut. Det är ekonomiskt såväl som miljövänligt. Systemet ger dig både värme och tappvarmvatten. Installationen är enkel jämfört med t.ex. bergvärme och det krävs inga ingrepp på din tomt.

Hur fungerar frånluftsvärme?​

 

Principen för en frånluftsvärmepump är i grunden enkel. Enkelt beskrivet suger en fläkt den varma ventilationsluften ur våtutrymmen i ditt hem. Det skapar ett lätt undertryck som gör att luft också från resten av hemmet sugs dit. Undertrycket gör även att ny uteluft sugs in genom ytterväggarnas ventiler vilket gör att hela hemmet ventileras. Den uppvärmda luften som sugits ut ur våtutrymmen leds genom ventilationskanalerna till värmepumpen. Värmepumpen återvinner i sin tur värmeenergin i luften för uppvärmning av huset och tappvarmvatten. Den nedkylda rumsluften släpps till slut ut ur huset.

När passar frånluftsvärme​

 

Generellt kan man säga att frånluftsvärme är en bra lösning för energieffektiva hus med ett relativt lågt uppvärmningsbehov. En fördel med frånluftsvärmepump är att man får effektiv ventilation av huset på köpet. Inomhusluften blir behaglig och det behövs inte någon separat ventilationsfläkt.

Det finns dock vissa grundläggande förutsättningar som behöver finnas på plats när frånluftsvärme ska installeras: 

  1. Ett vattenburet värmesystem

  2. Fönster- och/eller väggventiler för friskluftsintag, alternativt ett kanalsystem för tilluft

  3. Ventilationskanaler på plats från alla våtrum och köket, samt separat kanal för köksfläkten

 

Tar under en minut

Frånluftsvärmepump – vanliga frågor

Hur skiljer sig en frånluftsvärmepump från andra värmesystem?
Finns det olika typer av frånluftsvärmepumpar?
Vilken typ av hem är en frånluftsvärmepump lämplig för?
Hur lång är livslängden på en frånluftsvärmepump?
Finns det några nackdelar med en frånluftsvärmepump?
Är det svårt att installera en frånluftsvärmepump?

Frånluftsvärmepump – effektiv och miljövänlig värme

 

En frånluftsvärmepump är en effektiv och miljövänlig lösning för att värma upp ditt hem. Den fungerar genom att dra ut varm luft från ditt hus och använda den för att värma upp tappvarmvatten och radiatorer eller golvvärme. Det finns många fördelar med att investera i en ny frånluftsvärmepump och vi kommer att gå igenom dem nedan.

En av de största fördelarna med en frånluftsvärmepump är dess energieffektivitet. Genom att återvinna värmen från den varma luften som annars skulle försvinna ut ur ditt hus minskar du din energiförbrukning och därmed också dina energikostnader. Enligt Energimyndigheten kan en modern frånluftsvärmepump minska energiförbrukningen med upp till 70 procent. Detta gör det inte bara bra för miljön utan också för din plånbok.

En miljövänlig lösning

Som nämnts ovan är en frånluftsvärmepump en miljövänlig lösning för uppvärmning av ditt hem. Genom att återanvända värmen från den varma luften minskar du behovet av fossila bränslen och därmed också din klimatpåverkan. Dessutom är frånluftsvärmepumpen ett mycket effektivt sätt att värma upp ditt hem, vilket minskar behovet av att använda andra energikällor.

Bekvämlighet

En annan fördel med en frånluftsvärmepump är dess bekvämlighet. Du behöver inte längre oroa dig för att justera termostaten eller sätta på och stänga av dina värmeelement. Frånluftsvärmepumpen arbetar automatiskt för att hålla en konstant temperatur i ditt hem, vilket innebär att du kan njuta av ett varmt och bekvämt hem utan att behöva göra några ansträngningar.

Fukten minskar

En annan bonus med en frånluftsvärmepump är dess förmåga att minska fuktigheten i ditt hem. Genom att dra ut den fuktiga luften minskar risken för mögel och fuktproblem, vilket kan vara ett vanligt problem i fuktiga klimat. Detta gör det inte bara bättre för ditt hus, utan också för din hälsa.

En frånluftsvärmepump är en långsiktig investering eftersom den har en lång livslängd och kräver minimalt med underhåll. Genom att välja en högkvalitativ frånluftsvärmepump och se till att den installeras korrekt, kan du förvänta dig att den fungerar effektivt i många år framöver.

Installation av frånluftsvärmepump

Att installera en frånluftsvärmepump är ett ganska enkelt jobb i jämförelse med installation av till exempel en bergvärme- eller jordvärmepump. Det krävs exempelvis ingen borrning eller grävning som ofta kan vara krävande. Värmepumpen kan på ett smidigt sätt installeras i ett befintligt pannrum, i en tvättstuga eller på något annan lämplig plats i hemmet.


Den viktigaste förutsättningen för att det ska fungera är att man kan dra en kanal för bostadens frånluftsventilation. Då kan pumpen hämta in den luft som behövs för att utvinna energi för uppvärmning. 

Viktigt att justera ventilation korrekt

En korrekt injustering av ventilationen är viktigt för att värmepumpen ska fungera som den ska. Dessutom riskerar energiförbrukningen bli onödigt hög om ventilationen är dåligt injusterad. På grund av dessa skäl måste även värmepumpens luftfilter rengöras regelbundet. 

Fördelar med frånluftsvärmepump

  • Enkel installation och skötsel.

  • Ger en mycket bra ventilation.

  • Perfekt när du ska byta ut en tidigare värmepump.

  • Pumpen är tystgående. 

Pumpen ansluts till husets system

Frånluftsvärmepumpen måste dessutom anslutas till husets uppvärmnings- och varmvattensystem, samt elcentralen, eftersom värmepumpen drivs med elektricitet. Om det suttit en frånluftsvärmepump i huset tidigare, så är det oftast bara att demontera den gamla och ansluta en ny. Vi hjälper dig att installera eller byta ut din frånluftsvärmepump. 

Moderna frånluftsvärmepumpar håller mycket hög kvalitet

Den tekniska utvecklingen har gått framåt mycket när det handlar om luftvärmepumpar, och det gäller inte minst frånluftsvarianterna. Kraven på dagens teknik och kraven på frånluftsvärmepumpar har ökat och vi kan leverera värmepumpar som både är energisnåla, effektiva och driftsäkra. Det har hänt väldigt mycket de senaste åren vad gäller energieffektivitet. 

 

Myndigheterna ställer dessutom högre krav på energihushållningen genom Boverkets byggregler. De enda frånluftsvärmepumpar som idag godkänns vid nybyggnation är de varvtalsreglerade med kraftigare kompressorer. 

 

Bra energiutbyte hos en frånluftsvärmepump

En varvtalsreglerad frånluftsvärmepump anpassar automatiskt effekten efter husets värmebehov. Detta kan sänka dina värmekostnader med så mycket som 50-70 procent. De modernaste och mest effektiva frånluftsvärmepumparna har även varvtalsreglerade kompressorer. Förr fanns det även varianter som var kombinerad frånlufts- och bergvärmepump, då med ett ganska grunt borrhål eller en kortare ytjordslinga. Det är en ganska ovanlig variant och ett system som varit behäftat med en en hel del problem. 

Så här arbetar vi 

När du har skickat in en förfrågan om ny frånluftsvärmepump inspekterar förutsättningarna i ditt hus och ger dig ett offertförslag. När du har tackat ja till offert och får du en bekräftelse och planering av installation påbörjas. 

 

Värmepumpen levererar vi i normala fall vid första installationsdagen. Installationen brukar vara klar på en dag när det gäller utbyte av befintlig frånluftsvärmepump. Vi börjar med att koppla ur ditt gamla värmesystem, därefter sätter vi in din nya värmepump. Den kopplas in på ditt elsystem och när strömmatningen är på plats och alla rör och anslutningar ordnade så kan ditt nya värmesystem driftsättas.

 

När vi är färdiga med installationen gör vi gärna en grundlig genomgång av pumpens funktionen tillsammans med kunden.

 

Intresserad av en energisnål, effektiv och miljövänlig frånluftsvärmepump? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

Tar under en minut.

bottom of page