top of page

GUIDE: Återupprätta koppling med Bosch rumsgivare

För att kunna koppla ihop rumsgivaren och Bosch-pumpen igen, måste man ibland återställa själva WiFi-modulen (K30RF) och i de flesta fall utföra en “Unpair” på rumsgivaren (CR20F). Gör så här:

CR20RF innegivare rumsgivare
Rumsgivare (CR20RF)

 1. Gör rumsgivaren strömlös genom att ta isär bak- och framstycke.

 2. Tryck och håll kvar fingret på LED-lampan på WiFi-modulen på pumpen. LED-lampan kommer att blinka gult en stund. När LED-lampan lyser/blinkar till med rött sken kan du sluta trycka. Detta brukar ta omkring 15 sekunder. Efter ett par sekunder kommer LED-lampan att lysa grönt för att sedan slockna. När lampan efter en stund (upp till en minut) lyser gult är WiFi-modulen återställd, och du är redo för nästa steg.

 3. Slå på rumsgivaren genom att sätta ihop bak- och framstycke. Om rumsgivaren börjar söka med en cirkulerande figur på displayen måste även den återställas. Vänta då tills rumsgivaren sökt klart och gå vidare till steg 4. Om rumsgivaren börjar räkna ner från 120 är den redan återställd och håller på att ansluta till WiFi-modulen. När den anslutit till WiFi-modulen kommer det att stå HC1 på displayen och en antennsymbol kommer att synas i displayens övre vänstra hörn. Bekräfta HC1 genom att trycka OK på rumsgivaren.

 4. Håll in OK-knappen på rumsgivaren i 5 sekunder. En nedräkning visas på displayen. När det står “Err” på displayen är rumsgivaren i servicenivå

 5. Stega ner med pilknappen tills det står “UnPA” på displayen

 6. Tryck OK - displayen visar “NO” - Stega ner till “YES”

 7. Tryck OK - displayen visar “ConF”

 8. Tryck OK

 9. Gör innegivaren strömlös genom att ta isär bak- och framstycke

 10. Slå på rumsgivaren genom att sätta ihop bak- och framstycke. Rumsgivaren börjar räkna ner från 120. När den anslutit till WiFi-modulen kommer det att stå HC1 på displayen och en antennsymbol kommer att synas i displayens övre vänstra hörn. Ibland kan man behöva ta isär och sätta ihop rumsgivaren ännu en gång.

 11. Tryck OK. Klart!


Efter detta kan du behöva koppla upp pumpen mot internet igen i Bosch HomeCom Easy-app.Comments


bottom of page