top of page

Bergvärme – steg för steg

Updated: Dec 8, 2022


1. Tillståndsprocess


Tillståndsansökan

Ansökan görs till kommunen och handläggningstiden skiljer sig beroende på var du bor. Ofta brukar det handla ett par veckor till någon månad. Klimio hjälper dig med den information som behövs för att göra ansökan inklusive kartunderlag.


Ledningskollen

Samtidigt som vi förbereder tillståndsansökan gör vi även en förfrågan hos Ledningskollen. Detta gör vi för att inte riskera borra ner i några tunnlar eller gräva av några ledningar. Vid behov kommer ledningsägaren att göra en utmärkning på plats av var dina ledningar går.2. Energibrunn


Räkna med att det tar mellan två och fyra veckor från det att du fått ditt tillstånd tills energibrunnen anläggs. Ibland kan det gå snabbare men det är mycket som ska synkas.


En lastbil lastad med kompressor och rigg för borrning för bergvärme
Lastbil med borrigg (t.v.) och kompressor (t.h.).

Etablering

Borraren kommer till dig med utrustning. Det behöver finnas plats på antingen fastigheten eller på gatan (inom 30 m) för borrarens lastbil, kaxkontainer och kompressor, vilka alla är skrymmande. Om du har det trångt på gatan (många parkerade bilar etc) är det bra att prata med grannar någon dag innan för att frigöra utrymme till den dag vi borrar.


Du behöver se till att det finns rinnande vatten (trädgårdsslang) samt el (240 V) redo när borraren kommer.


För att komma in med borriggen till platsen där det ska borras kan ibland staket behöva öppnas, buskar flyttas och träd beskäras.


Borrning

Borrningen tar normalt sett en dag per borrhål. Vid stora borrhålsdjup kan det ta längre tid. Det är bra att vara beredd på att borrningen kan ta längre tid än beräknat. Det är bland annat svåra lokala geologiska förutsättningar och maskinhaverier som kan ställa till det.


Det datum vi anger är en uppskattning och beror på hur det har gått på föregående borrplats. Vi uppskattar er förståelse för detta.


Ingrävning

När borrningen är klar kommer grävaren och gräver in rören till huset. Sedan dras rören in genom husväggen. Detta brukar ske inom en vecka efter att vi har borrat. Det är bra att vara hemma när detta sker så att genomföringen blir som du tänkt sig.3. Installation


När vi har ett färdigt borrhål med rör in i huset är det dags för installation av värmepumpen. Tiden mellan borrning och installation beror oftast på när värmepumpen kan levereras. Vi gör alltid vårt yttersta att göra denna tid så kort som möjligt. Med nuvarande osäkerhet i leveranstider från tillverkarna kan det komma att ta längre tid än normalt mellan de två momenten.


Tiden det tar att installera själva bergvärmepumpen beror på arbetets komplexitet och utrymmet där pumpen ska placeras. Du bör räkna med att vara utan värme och varmvatten en natt. Ofta lyckas dock våra installatörer få igång både värme och varmvatten den första installationsdagen med hjälp av pumpens elpatron.4. Efter installation


Invändigt ser installatören till att städa av och ta med sig emballage efter slutförd installation. Utvändigt är det dock bra att vara förberedd på att det kan bli både lerigt och dammigt. Det kan alltså vara smart att vänta med fönsterputsningen till efter borrning och förbereda sig på att gräsmattan kan behöva lite kärlek och nysådd.


Grävaren gör en grovåterställning av tomten som avslutning av arbetet. Med det menas att uppgrävda massor läggs tillbaka och plattas till. Om stenbumlingar har grävts upp läggs dessa åt sidan för att inte riskera skada kollektorrören.


Fordonen som används vid en brunnsborrning är tunga och det finns risk för både märken och sprickor i stenläggning och asfalt, särskilt om den sistnämnda är tunt lagd.

bottom of page