top of page

GUIDE: Expansionskärl för värmesystem och borrhål


Ett expansionskärl hjälper till att kompensera för ökningen av en vätskas volym när det värms upp och minskningen när det kyls ner. Här är en guide för husägare om expansionskärl för värmesystem. Vi skiljer på expansionskärl för värmesystem och borrhål. Information om expansionskärl för borrhål finner du längst ner.


Expansionskärl till värmesystem
Expansionskärl till värmesystem (ofta röda)

Vad är ett expansionskärl och varför är det viktigt?

Ett expansionskärl är en viktig komponent i ett vattenburet värmesystem, oavsett värmekälla. Dess huvudsyfte är att hantera det ökande trycket som uppstår när vattnet värms upp. När vattnet värms expanderar det och ökar trycket inom värmesystemet. Utan ett expansionskärl skulle det höga trycket kunna orsaka skador på rör, ventiler och andra komponenter i systemet.


Expansionskärl innehåller en gummiblåsa fylld med luft eller kväve. Trycket inom blåsan kompenserar för expansionen när vattnet värms upp. Det är viktigt att detta så kallade förtryck är anpassat efter ditt värmesystem.


Expansionskärlet fyller egentligen tre olika funktioner i moderna värmesystem:

  1. Det absorberar det volymförändring vatten får vid uppvärmning

  2. Det ger extra volym till värmesystemet, vilket är särskilt fördelaktigt när du har en värmepump

  3. Eftersom det är helt slutet gör det att vattnet inte absorberar syre, vilket annars kan orsaka ökad korrosion i värmesystemet


Underhåll av expansionskärl

Själva expansionskärlet kräver inget särskilt underhåll. Däremot bör du regelbundet kontrollera trycket på ditt värmesystem på manometern som är monterad på expansionskärlet. Ett tips är att sätta en markering på det tryck som installatören fyllde upp till vid installationen. Trycket kan falla när du t.ex. luftar element och du kan då behöva fylla upp till det markerade trycket. Har du ingen markering brukar 0,5 per våningsplan vara ett bra generellt riktmärke. Ju högre den högsta punkten i värmesystemet ligger, desto högre behöver trycket vara.


Glöm inte att ett expansionskärl inte håller för evigt. Märker du att du ständigt måste fylla på med vatten för att hålla trycket uppe är det sannolikt att membranet i expansionskärlet torkat ut med ålder och börjat tappa trycket. Då behöver kärlet bytas ut.Expansionskärl till borrhål (bergvärme)
Expansionskärl till borrhål (bergvärme)

Expansionskärl för borrhål

Om du har bergvärme har du även ett expansionskärl för borrhålet. I äldre system installerade man ofta öppna kärl i plast. I dessa system är trycket 0 bar.


Klimio installerar endast med slutna expansionskärl (som på bilden) vilka möjliggör trycksättning av kollektorslingan. Den främsta fördelen med detta är att det underlättar det avluftning efter installationen. Ett högre tryck, kanske sett runt 2 bar, gör att luftbubblorna i brinevätskan blir mindre och enklare kan ventileras ut.


Du behöver inte bli orolig om trycket sedan sjunker. Ju mer luft som luftas ut desto lägre blir trycket. Du kan också att märka att trycket förändras när värmepumpen är igång jämfört med när den står stilla. Det är också helt normalt.


Med tiden kan det hända att trycket faller ner mot 0 bar. Det är oftast ingen indikation på problem med systemet. Kom ihåg, tidigare installerades nästan alla bergvärmepumpar med öppna nivåkärl, dvs 0 bar. Bara om trycket hastigt faller ner till noll finns det skäl att misstänka att det kan vara ett läckage i någon koppling.
Comments


bottom of page