top of page

GULD i kreditvärdighet!

Updated: Apr 28, 2023

Vi på Klimio är stolta över att kunna visa på en stabil och stark finansiell situation. det Är viktigt för oss att du som kund ska känna dig helt trygg.


Klimio AB har försetts med UC:s Guldsigill som baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag. Det är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.

Kreditvärderingssystemet UC Risk Företag tar fram information om ett företag är kreditvärdigt. UC Risk Företag uppdateras dagligen och systemet beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. För att lätt kunna bedöma affärsrisker, klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.

Klimio AB klassificeras i Riskklass 5 och erhåller därmed ett Guldsigill. Företag som klassificeras i Riskklass 5 bedöms ha högsta kreditvärdighet och de har 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad. Detta visar att Klimio är en stabil och trygg samarbetspartner.


Läs mer om UC:s riskklassifiering här.

Comments


bottom of page