top of page

Missa inte nytt bidrag för värmepump!

Updated: Oct 3, 2023

upp till 30.000 kr i stöd vid installation av värmepump — utöver rot-avdraget


Förordningen (2023:402) om bidrag för energieffektivisering i småhus klubbades av Riksdagen den 15 juni och innebär att du som äger ett småhus kan få ett nytt ekonomiskt stöd för energieffektiviserande åtgärder som värmepumpar och isolering. Till skillnad från ROT-avdraget, som bara rör arbetskostnad, riktar det här bidraget in sig på materialet. Vid en bergvärmeinstallation innebär de två stöden tillsammans runt 50.000 kr i besparing!

Ett nytt bidrag för värmepump att glädas över

Det nya bidraget blev tillgängligt den 3 juli 2023 och kan sökas för installationer där beställningen gjordes tidigast den 8 november 2022.


När du installerar en värmepump genom Klimio hjälper vi dig med all information du behöver till ansökan. Konsultation, besiktning och offert är kostnadsfritt. Att göra en förfrågan tar bara en minut och görs lättast via knappen nedan.


SÅ mycket kan du få i bidrag för värmepump

Bidraget får täcka högst 50 procent av de bidragsberättigade materialkostnaderna och är begränsat till 30.000 kronor per hus för ett nytt värmesystem. Bidragsberättigande materialkostnader vid en värmepumpsinstallation är inte bara värmepumpen, utan även allt material som krävs vid installation och för att den ska fungera optimalt.


ROT-avdraget vid värmepumpsinstallation ligger ofta mellan 15.000–25.000 kr så totalt sett kan du få runt 50.000 kr i stöd till bytet av värmesystem. Utöver detta kan de som fått bidrag godkänt för åtgärder kring värmesystem även söka 30.000 kronor för klimatskärmsåtgärder, som t.ex. fönsterbyte eller tilläggsisolering.


Vem kan få bidraget?

Bidraget gäller småhus och får sökas av fastighetsägare som stadigvarande bor i det hus det gäller. Före åtgärderna ska huset i huvudsak vara uppvärmt med el eller gas. Exempel på eluppvärmning är direktverkande elelement och elpanna. Husägare med bergvärmepump, luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump, ved-, olja- eller pelletspanna installerad är dessvärre inte berättigade till bidraget. Det gäller även om den befintliga lösningen t.ex. är trasig och enbart går på elpatron. Detta tolkades initialt lite olika av länsstyrelserna men den 16 augusti enades länsstyrelserna om en gemensam tolkning av förordningen. Det finns bara ett undantag, vilket gäller hus uppvärmda med luft-luftvärmepump(-ar) som är äldre än 10 år. Dessa hus anses berättigade till stödet, förutsatt att de även installerar värmepumpsteknik för varmvattenberednings.


Hur ansöker man?

För att ansöka om bidraget, bör du först se till att du har all nödvändig dokumentation:

  • Fakturor från installatörer och andra yrkesverksamma som har medverkat i arbetet, samt eventuella kvitton för inköp av material

  • Bidraget kan även sökas innan installationen utförts och då behöver du en offert som även anger när installationen är tänkt att ske

  • En nedbrytning av materialkostnaderna

  • Produkt- eller datablad för värmepumpen ifråga som anger energieffektivitet

Själva ansökan görs genom Boverkets e-tjänst. De handlingar som ska bifogas kan där laddas upp. Bidrag får sökas vid högst två tillfällen, en gång för värmesystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder.


En ansökan om bidrag ska ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra månader från det att installationen/åtgärderna påbörjades, dock senast den 1 juni 2025. Om åtgärderna påbörjats mellan den 8 november 2022 och 15 mars 2023 har du istället tio månader på dig att lämna in ansökan.


Önskar du en offert på byte till värmepump? Vi kan i de flesta fall besiktiga och lämna offert inom en vecka.


viktigt stöd för energieffektivisering

Förordningen och det tillhörande bidraget är ett viktigt steg mot att skapa mer energieffektiva hem i Sverige. Genom att erbjuda ekonomiskt stöd till de som vill installera värmepumpar och göra andra energibesparande åtgärder, hjälper staten till att minska Sveriges klimatavtryck och stödja en hållbar framtid.


Dessutom kan värmepumpar och liknande teknik spara husägare mycket pengar på sikt, eftersom de resulterar i upp till 80 procent lägre energiförbrukning. Så förutom att hjälpa planeten kan bidraget också hjälpa din plånbok – i dubbel bemärkelse!


För mer information om det nya bidraget, och för att ansöka om bidrag, besök Boverkets hemsida eller läs förordningen i sin helhet.


För att be om en offert på byte till värmepump, klicka här.
bottom of page