top of page

GUIDE: Att rengöra magnetitfiltret till värmepumpen

Updated: Nov 24, 2023

Magnetitfilter och andra typer av smutsfilter, skyddar din värmepumps cirkulationspump från järnoxid, även kallat magnetit. Det minskar energikostnader, leder till minskade driftstörningar och förlänger livslängden på din värmepump. Det skyddar även termostater från igensättningar orsakade av magnetit. Magnetitfilter rekommenderas särskilt för hus med äldre radiatorer och rör eller egen brunn, men är bra även i hus med nya rörsystem och kommunalt vatten. Har du inget magnetitfilter installerat har du sannolikt en enklare typ av smutsfilter.


Att rengöra magnet- och/eller smutsitfiltret till värmepumpen är viktigt att göra årligen. Märker du att det samlats väldigt mycket magnetit är det bra att rengöra något oftare.


När du installerat en ny värmepump eller av annan anledning tömt och fyllt på ditt värmesystem bör du rengöra filtret några veckor efter installationen. Nytt friskt vatten som flödar genom systemet frigör lätt en hel del magnetit från radiatorer och övriga delar av systemet.

Exempel på magnetitfilter med tillbehör.
Exempel på magnetitfilter med medföljande verktyg.

Att rengöra magnetitfiltret är okomplicerat och går på några minuter. Du behöver en skål/bunke för att samla upp vatten, en trasa, en elementnyckel eller platt skruvmejsel och det platta plastverktygen som medföljde ditt magnetitfilter.


Det är också bra med ett par engångshandskar eftersom du annars kommer att bli svart om händerna av magnetit.


Nedan ser du hur du gör för att rengöra magnetitfiltret. Har du bara ett smutsfilter finner du istället en enkel videoguide här (den här för Bosch men är applicerbar även för andra varumärken vi installerar).

  1. Stäng av värmepumpen via skärmen. Detta är egentligen inte nödvändigt men du slipper riskera att värmepumpen larmar för högt tryck.

  2. Stäng de två avstängningsventilerna. Det sitter en på vardera sida magnetitfiltret och de ska vridas så att de står vinkelrätt mot rören de sitter på.

  3. Öppna avluftningsventilen ovanpå magnetitfiltret. Beroende på modell kan detta göras med en platt skruvmejsel eller en elementnyckel.

  4. Töm magnetitfiltret på vatten. Lossa bottenpluggen med det medföljande verktyget eller annat passande verktyg. Håll bunken under, för nu kommer det vatten! När det slutat rinna kan du skruva åt bottenpluggen igen.

  5. Lossa filterhuset. Till ditt magnetitfilter ska det finnas ett platt plastverktyg som du trär över koppen för att lossa låsringen.

  6. Rengör magneten och filterhuset. Använd det medföljande verktyget för att skrapa bort det värsta av magnetiten. Torka eller spola sedan rent magneten och filterhuset. Sitter det ett nätfilter i filterhuset ska även detta rengöras.

  7. Sätt ihop och skruva tillbaka filterhuset. Sätt tillbaka magneteten och nätfiltret (om sådant finns på din modell) i filterhuset. Det kan bara sitta på ett sätt. Skruva sedan tillbaka filterhuset och dra åt låsringen med det medföljande verktyget.

  8. Fyll och lufta ur filtret. Öppna bara en av avstängningsventilerna lite så att filtret börjar fyllas med vatten. Avluftningsventilen ska fortsatt vara öppen. När vatten kommer ut ur avluftningen är filtret fullt och du kan stänga avluftningsventilen.

  9. Öppna kranarna och sätt på värmepumpen. Nu kan du öppna båda avstängningsventilerna fullt och sätta på värmepumpen via skärmen. Klart!


Här finns en bra instruktionsfilm från en branschkollega som fungerar för de flesta filter:


För det nya Debe Eco-Mag 2.0 (på bild högre upp) fungerar det lite annorlunda. Du finner en instruktion här:Comments


bottom of page