top of page

GUIDE: Så luftar du element

Updated: Sep 19, 2023

Ett vanligt tecken på att dina element innehåller luft är skramlande och susande ljud. Ett annat tecken är att elementen är kalla längst upp och varma längst ned, eller varma på endast ena sidan. Då är det läge att lufta elementen. Om systemet nyligen fyllts på med friskt, syresatt vatten, till exempel vid en värmepumpsinstallation, kan du behöva lufta flera gånger med någon veckas mellanrum.


För att lufta dina element behöver du en elementnyckel, en skål eller ett glas att fånga upp vatten med, och en handduk att torka upp med efteråt. Eftersom luften söker sig till den högsta punkten börjar du lufta dina element längst ned i huset och avslutar högst upp.
Så här gör du för att lufta dina element:
  1. Stäng av värmesystemets cirkulationspump. Detta gör du enklast genom att stänga av din värmepump samt eventuella cirkulationspumpar som finns om du har golvvärmefördelare.

  2. Håll skålen eller glaset under nippeln (luftningsventilen).

  3. Öppna nippeln försiktigt genom att långsamt vrida den motsols med din elementnyckel. Det brukar räcka med ett kvarts till ett halvt varv.

  4. Vänta tills eventuell luft pyst ut. Elementet är färdigluftat när en jämn stråle vatten rinner ut.

  5. Skruva åt ventilen igen (medsols). Säkerställ att nippeln är helt stängt och att det inte droppar vatten.

  6. Upprepa steg 3-6 för alla element.

  7. Nu kan du eventuellt behöva fylla på värmesystemet med vatten. Klicka här för instruktioner. Du kan även behöva fylla på värmesystemet under tiden du luftar om det är mycket luft i systemet.

  8. Sätt på värmepumpen och eventuella cirkulationspumpar igen.

Det tar tid innan värmen kommer igång. Avvakta därför några timmar innan du känner på elementen för att avgöra om luftningen har gett önskad effekt.


Eftersom det efter en installation kan ta flera veckor att bli av med all luft i systemet så kan du behöva upprepa processen några gånger.Comments


bottom of page