top of page

GUIDE: Så fyller du på värmesystemet

Updated: Nov 2, 2023

Inför varje värmesäsong (eller när du luftat elementen) kan det behövas mer vatten i systemet. Du kan enkelt kontrollera om det behövs mer vatten genom att kontrollera manometern (tryckmätaren) i närheten av systemets kontrollpanel.

Manometer

Beroende på ditt värmesystemet ska trycket vara mellan 1-2 bar. Om trycket är lägre än 1 bar behöver värmesystemet fyllas på. 1 bar är detsamma som en vattenpelare på 10 meter, vilket innebär att du behöver högre tryck i värmesystemet ju högre hus du har för att värmen ska ta sig hela vägen upp.


Så här fyller du på vatten i systemet:
  1. Vrid försiktigt på påfyllningsventilen (se bild nedan).

  2. Vänta tills systemet har rätt tryck (1-2 bar)

  3. Stäng ventilen.

Påfyllningsventil

Comentários


bottom of page