top of page

Installation av värmepump – så går det till

Updated: May 12Det finns många omständigheter som påverkar hur lång tid det tar att installera en ny värmepump, bland annat arbetets komplexitet och utrymmet där pumpen ska placeras, men ofta tar det inte mer än 1-2 dagar. Även om våra installatörer, i de flesta fall, lyckas få igång både värme och varmvatten redan den första installationsdagen (i vissa fall med hjälp av pumpens elpatron), bör du ställa in dig på att du kan vara utan värme och varmvatten en natt.


För att installationen av din nya pump ska gå så smidigt som möjligt finns det en del saker du behöver förbereda så att vår installatör kan fokusera på att göra ett så bra arbete som möjligt.


Inför installationsdagen

  • Installatören behöver gott om utrymme för sitt arbete. Plocka därför bort alla lösa föremål på installationsplatsen - även kring elskåp och vattenledningar där installatören kan behöva komma fram.

  • Under installationen kan det damma och rinna ut vatten; avlägsna därför föremål som är känsliga för vatten och/eller damm.

  • Det måste finnas fri passage, cirka 1,5 meter i bredd (med undantag för dörrhål), för att kunna transportera värmepumpen från lastbil till sin slutgiltiga placering.

  • Se till att eventuella förberedande arbeten som är överenskomna enligt offert (snickeri, etc) är utförda inför installationsdagen.

  • Kontrollera att inkommande vatten går att stänga av på vattenmätaren. Öppna en kran för att säkerställa att det inte strömmar vatten.


På installationsdagen

  • Installatören påbörjar vanligtvis arbete klockan mellan 07:00-09:00.

  • Se till att eventuella komponenter som levererats innan installationsdagen är synligt tillgängliga på installationsplatsen.

  • Under installationen har hushållet inte tillgång till vattenburen värme samt begränsat med varmvatten. Under en viss del av installationen är vattnet helt avstängt.

  • Se till att det är det finns plats för installatören att parkera och bära in din nya värmepump.


Efter slutförd installation ser installatören till att städa upp efter sig och ta med emballage.Viktig information till dig som installerat en ny Värmepump från Bosch

Rumsgivare och WiFi-modul

Rumsgivare

På grund av tidigare produktionsstopp kan det vara så att rumsgivaren inte levereras med din nya pump. I dessa fall skickas den hem till dig i efterhand. Rumsgivaren är designad av Bosch så att den ska vara enkel att installera själv, men självklart kan du höra av dig till oss om du behöver hjälp.


WiFi-modul

På grund av tidigare produktionsstopp levereras WiFi-modulen inte med din nya pump för tillfället. Bosch har löst det genom att du som kund går in på nedan länk och beställer den.


www.bosch-climate.se/uppkopplad


WiFi-modulen är designad av Bosch så att den ska vara enkel att installera själv, men självklart kan du höra av dig till oss om du behöver hjälp.bottom of page