top of page

Att läsa inför din installation av värmepump

Updated: Nov 24, 2023

Här finner du information som det är viktigt att du läser inför installationsdagen.


Det finns många omständigheter som påverkar hur lång tid det tar att installera en ny värmepump, bland annat arbetets komplexitet och utrymmet där pumpen ska placeras, men oftast tar det 1-2 dagar. Även om våra installatörer, i de flesta fall, lyckas få igång både värme och varmvatten redan den första installationsdagen (i vissa fall med hjälp av pumpens elpatron), bör du ställa in dig på att du kan vara utan värme och varmvatten en natt.


För att installationen av din nya pump ska gå så smidigt som möjligt finns det en del saker du behöver förbereda så att vår installatör kan fokusera på att göra ett så bra arbete som möjligt.


Inför installationsdagen

 • Installatören behöver gott om utrymme för sitt arbete. Plocka därför bort lösa föremål på installationsplatsen – även kring elskåp och vattenledningar där installatören kan behöva komma fram.

 • Under installationen kan det damma och rinna ut vatten; avlägsna därför föremål som är känsliga för vatten och/eller damm.

 • Om golvet är känsligt där värmepumpen ska tas in är det en god idé att täcka detta då den tunga värmepumpen ibland behöver sättas ner vilket kan ge märken.

 • Det måste finnas fri passage, cirka 1,5 meter i bredd (med undantag för dörröppningar), för att kunna transportera värmepumpen till sin slutgiltiga placering.

 • Se till att eventuella förberedande arbeten som är överenskomna enligt offert (snickeri, etc) är utförda inför installationsdagen.

 • Kontrollera att inkommande vatten går att stänga av på vattenmätaren. Öppna en kran för att säkerställa att det inte strömmar vatten.


På installationsdagen

 • Installatören påbörjar vanligtvis arbetet klockan mellan 07:00-09:00.

 • Se till att eventuella komponenter som levererats innan installationsdagen är synligt tillgängliga på installationsplatsen.

 • Under installationen har hushållet inte tillgång till vattenburen värme och begränsat med varmvatten. Under en viss del av installationen är vattnet helt avstängt.

 • Se till att det är det finns plats för installatören att parkera och bära in din nya värmepump.

 • Din pump kopplas inte upp mot ditt internet på installationsdagen. Det hjälper vi dig med så snart allt är driftsatt och fungerar som det ska.

 • Efter slutförd installation ser installatören till att grovstäda efter sig och ta med emballage.


Dagarna efter installation

 • När installatören driftsätter värmepumpen gör den tappvarmvatten först. Det kan därför dröja en stund innan det kommer värme ut i värmesystemet.

 • Installatören luftar värmepumpen så gott det går under installation men i många fall kan behöva släppa ut luft ur radiatorerna när värmepumpen väl är igång och cirkulerar varmvatten genom systemet. Du hittar en guide här.

 • Någon dag efter installation kommer vi att ringa dig för ett uppföljningssamtal. Under samtalet hjälper vi dig även med installation av rumsgivare samt uppkoppling mot internet, alternativt bokar vi in ett tillfälle för detta.

 • Efter att du har fått din faktura kommer även du att få en inbjudan på mailen från Reco om att lämna ett omdöme. Vi blir mycket glada om du tar dig tid att dela med dig av din upplevelse!


Ett par veckor efter installation

När en värmepump installeras fylls ditt värmesystem med friskt, syrerikt vatten. Det gör dels att luft efter hand kommer att frisättas och dels att en del smuts kan lossna ur rör och radiatorer. När det gått ett par veckor efter installation är det därför bra om du:

 • Luftar systemet. Du hittar en guide här.

 • Rensar magnetit och/eller smutsfilter. Du hittar en guide här.

Glöm inte att du har alltid möjlighet att kontakta oss med frågor och tankar kring din pump i chatten på din kundportal.Viktig information till dig som ska få en Värmepump från Bosch

Rumsgivare och WiFi-modul

Rumsgivare

På grund av tidigare produktionsstopp kan det vara så att rumsgivaren inte levereras med din nya pump. I dessa fall skickas den hem till dig i efterhand. Rumsgivaren är utformad för att vara enkel att koppla in själv, men självklart kan du höra av dig till oss om du behöver hjälp.


WiFi-modul

På grund av tidigare produktionsstopp levereras WiFi-modulen inte med din nya pump för tillfället. Bosch har löst det genom att du som kund går in denna länk och beställer den.


WiFi-modulen är designad av Bosch så att den ska vara enkel att installera själv, men självklart kan du höra av dig till oss om du behöver hjälp.


Vi har skapat en guide för uppkoppling av både rumsgivare och wifi-modul, som är lite tydligare än den som medöljer från Bosch. Du finner den här.Comments


bottom of page