top of page

GUIDE: Kom igång med Bosch rumsgivare och WiFi

Updated: 2 days ago

I denna artikel finner du instruktioner för hur du:

 1. Kopplar ihop rumsgivaren med WiFi-modulen

 2. Kopplar upp pumpen mot internet

 3. Kopplar upp pumpen mot Klimio så att vi kan övervaka den


Det är förhållandevis enkelt att komma igång med rumsgivaren och WiFi-modulen på din värmepump från Bosch, men det finns några saker som kan vara bra att tänka på.

K30RF Bosch Wi-Fi WiFi module
WiFi-modul (K30RF)

Rumsgivaren och WiFi-modulen ska normalt sett levereras med din pump, men på grund av tidigare produktionsstopp och global komponentbrist kan dessa komma att levereras separat. Om rumsgivaren inte levereras med din pump så kommer den att skickas till dig separat. Om däremot WiFi-modulen inte levereras med din pump, beställer du den här.Installationsanvisningar medföljer komponenterna, men i dessa framgår det inte helt tydligt att du måste koppla ihop rumsgivaren med pumpen innan du kopplar upp pumpen mot internet via appen.

CR20RF Rumsgivare Bosch Innegivare
Rumsgivare (CR20RF)

Koppla ihop rumsgivaren med pumpen

 1. Sätt WiFi-modulen (ConnectKey) i hållaren på pumpen (om inte installatören gjorde det vid installationen).

 2. Sätt ihop rumsgivarens båda halvor. Rumsgivaren börjar nu räkna ned från 120. Om allt går som det ska så kommer det att stå "HC1" på skärmen efter en stund.

 3. Tryck "OK" på rumsgivaren när det står "HC1" på skärmen. Nu är det dags att berätta för pumpen att du installerat rumsgivaren

 4. På pumpens skärm, tryck och håll ned meny (tre streck) tills du kommer till servicemenyn.

 5. Välj Systeminst. och drifttagning

 6. Scrolla ned och välj Värme/Kyla

 7. Välj Värmekrets 1

 8. Välj Fjärrkontroll typ

 9. Välj CR20RF

 10. Backa tillbaka ett steg med tillbakapilen

 11. Välj Värme

 12. Välj Rumspåverkan VK1

 13. Toggla till

 14. Ändra värdet till 3K om du har golvvärme eller 4K om du har radiatorer eller radiatorer och golvvärme - klart!Koppla upp pumpen mot internet

Du kopplar upp pumpen mot internet via Boschs app HomeCom Easy, som du laddar ner från Google Play eller App Store. Kom ihåg att koppla ihop rumsgivaren med pumpen innan du kopplar upp pumpen mot internet (se ovan).


För smidig uppkoppling behöver du QR-koden som levereras med WiFi modulen tillgänglig (ett silvrigt klistermärke). Om du inte hittar QR-koden finns den även tillgänglig i pumpen:

 1. Tryck på meny (tre streck) på skärmen på pumpen.

 2. Välj Internet

 3. Välj Visa QR-kod

För att koppla upp pumpen mot internet öppnar du appen och följer instruktionerna.


OBS! När WiFi-modulen lyser grönt enligt instruktionerna är det en väldigt tydlig grön färg – när den lyser gult är lampan snarare lite grön-gul.Koppla upp pumpen mot Klimio

 1. Öppna appen (Bosch HomeCom Easy)

 2. Tryck på menyknappen uppe i vänstra hörnet

 3. Välj Enheter

 4. Välj din tillagda pump

 5. Välj "Åtkomst för installatör"

Du kommer nu hänvisas till en hemsida där du ombeds logga in (två gånger). Du ombeds fylla i information såsom land, namn, placering (din adress), etc. När du ombeds ange installatör skriver du "Klimio AB" samt ger Klimio tillåtelse att se OCH ändra parametrar.Felsökning


Felkod 3081

Denna kod påvisar något fel i kopplingen mellan rumsgivare och WiFi-modul.

Kontrollera att du utfört steg 4-14 i "Koppla ihop rumsgivaren med pumpen" ovan.


Om felkoden kvarstår kan du behöva återställa WiFi-modulen och rumsgivaren. Instruktioner för det hittar du här.


bottom of page